Το σημείο κείνο που η θάλασσα πιάνει ψιλή κουβέντα με τον ουρανό, ονομάζεται ορίζοντας. Τούτο το συναπάντημα είναι νοητό, φανταστικό. Το σημείο κείνο ονομάζεται Χλώρακα…

Points of Interest