THE OFFICIAL WEBSITE OF CHLORAKAS
Monday - Friday 8AM - 1PM

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Καλοκαιρινό Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2024

Α. Γενικές πληροφορίες

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2024.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως αυτές φαίνονται στις στην σελ. 9  του εντύπου ΄΄ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2024΄΄.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προτάσεις για  ένταξη στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2024».

 • Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη στο Καλοκαιρινό  Πολιτιστικό  Πρόγραμμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2024», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα www.chloraka.org.cy .
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  στη διεύθυνση Λεωφ Ελευθερίας 11, 8220, Χλώρακα, Κύπρος  ή αποστέλλονται στα γραφεία του Συμβουλίου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

13.30μ.μ. Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 • Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δεν θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση.
 • Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη στο Καλοκαιρινό Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας το έτος 2024» κατάλληλα συμπληρωμένο, δε θα τύχουν αξιολόγησης. Επίσης, αιτήσεις στις οποίες αναφέρονται ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο του Κ.Σ. Χλώρακας, στα τηλέφωνα 26-273721.

Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μέχρι και 10 (δέκα) προτάσεις και για οποιοδήποτε είδος εκδηλώσεων επιθυμούν, νοουμένου ότι οι προτάσεις θα είναι συμφώνα με τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων .
 2. Για κάθε εκδήλωση/πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση στα επίσημα έντυπα υποβολής προτάσεων. Και ανάλογά με τον αριθμό προτάσεων θα συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ Δ (σελ. 10-11-12).
 3. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης
 4. Ο χώρος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα επιλέγεται ανάλογα με την εκδήλωση . Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώνονται για την επιλογή του χώρου που θα γίνει από τον Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας
 5. Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης, όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης.
  1 Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε το Κοινοτικό Συμβούλιο .
  5.2 Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ).
  Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία θα έχει επιπτώσεις στο τελικό ύψος του συμφωνηθέντος ποσού της αγοράς της παράστασης.
 6. Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα συγκρότημα/συγκροτήματα ή το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει.
 7. Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου, εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση.
 8. Στην περίπτωση παραγωγής που έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο της οπτικογραφημένης παράστασης της εκδήλωσης (CD/DVD), καθώς και κριτικές σε έγκυρα έντυπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για οπτικοακουστικό υλικό ή άλλες πληροφορίες.
 9. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει τον Παραγωγό.
 10. Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που περιλαμβάνεται στο «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη στο Καλοκαιρινό Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2024», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως:
  • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Αεροπορικά εισιτήρια
  • Διαμονή
  • Διατροφή
  • Διακίνηση
  • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
  • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
  • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
  • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
  • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
  • Οργανωτική δαπάνη
  • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή ο χώρος της εκδήλωσης
  • Φόρος εισοδήματος
  • Φ.Π.Α.
  • Οποιαδήποτε άλλα έξοδα στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

  Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 10.

  1. Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό.
  2. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τεχνική εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, φώτα, ηχητικά, σκηνικά, καμαρίνια κλπ., όπως και η τυχόν μεταφορά σκηνικών από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό.
  3. Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
  4. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, το Κοινοτικό Συμβούλιο δε θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
  5. Δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από το Κοινοτικό Συμβούλιο.
  6. Το  Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
 11. Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται να το πράξει, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 12. Τα έξοδα προβολής κάθε εκδήλωσης, όπως και ενοικίασης χώρου θα αναληφθούν από τον Κοινοτικό Συμβούλιο.
 13. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση.
 14. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
 15. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.
  Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα.
 16. Όσον αφορά το κόστος για την φωτιστική κάλυψη , αυτό θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.
 17. Σε περίπτωση που το Κοινοτικό Συμβούλιο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχόντας φορέας θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στο Συμβούλιο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
 18. Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
 19. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
 20. Οι εκδηλώσεις ενδέχεται να έχουν εισιτήριο εισόδου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση περιορισμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων προς τον επιτυχόντα φορά, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας ενδιαφέρεται για τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων, τότε θα πρέπει να υποβάλει και δεύτερη πρόταση η οποία να περιγράφεται με σαφήνεια  .
 21. Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακής Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης).
 22. Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο παραγωγός (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί)
  Παρακαλώ σημειώστε ότι, το Άρθρο 28 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ. 4/78, ως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από υπάλληλο της Κοινότητας την παροχή στοιχείων τα οποία χρειάζονται για σκοπούς του εν λόγω Νόμου.
 23. Σε περίπτωση έγκρισης πρότασης της οποίας το συνολικό κόστος είναι πέραν των €5.000, ο Επιτυχών φορέας, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας με το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κοινότητας, στο όνομα «Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας» και με ισχύ 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Η εγγύηση θα επιστρέφεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
 24. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας