Καθαρισμός Οικοπέδων και τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για το έτος 2017

Καθαρισμός Οικοπέδων και τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για το έτος  2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καθαρισμός Οικοπέδων και τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για το έτος  2017.   Το Κοινοτικό  Συμβούλιο  Χλώρακας ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων  και τεμαχίων γης, που βρίσκονται εντός της περιοχής του...

More info

Ανακοίνωση συμβουλίου σχετικά με την βράβευση των αρίστων νέων της Χλώρακας.

Ανακοίνωση συμβουλίου σχετικά με την βράβευση των αρίστων νέων της Χλώρακας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Βράβευση των άριστων νέων της Χλώρακας.   Το Κοινοτικο Συμβούλιο Χλώρακας προτίθεται να βραβεύσει όλους τους Άριστους Νέους της Χλώρακας. Για το σκοπό αυτό καλούμε τους Νέους(κάτω των 33) που έχουν διακριθεί/βραβευθεί με...

More info