Χρήσιμα Έγγραφα

Title Download
Όροι υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πολιτιστικό πρόγραμμα
  1 files      27 downloads
Download
Αίτηση Τεχνικού
  1 files      16 downloads
Download
Έντυπο υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πολιτιστικό πρόγραμμα του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας για το έτος 2018
  1 files      42 downloads
Download
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
  1 files      1 download
Download
ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
  1 files      1 download
Download
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  1 files      2 downloads
Download
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
  1 files      2 downloads
Download
Αδεια Σκύλου
  1 files      1 download
Download
Κανονισμοί του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας – Οι Περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί )
  1 files      12 downloads
Download