Το αυλάκι της Ρήγαινας

Το αυλάκι αυτό ήταν πετρόκτιστο και πολύ παλιά χρησίμευε ως υδραγωγείο. Τμήμα του αυλακιού σωζόταν μέχρι πρόσφατα κοντά στην περιοχή του Σταυρού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Διγενής αγάπησε τη Ρήγαινα, τη βασίλισσα δηλαδή της Πάφου. Αυτή του έθεσε ως όρο, για να ανταποκριθεί στον έρωτά του, να φέρει νερό στην πόλη της. Ο Διγενής δέκτηκε τον όρο της Ρήγαινας και έφτιαξε το αυλάκι, που τμήματά του σώζονταν σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.