THE OFFICIAL WEBSITE OF CHLORAKAS
Monday - Friday 8AM - 1PM

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σύντομο Ιστορικό

Το Σχέδιο για την «Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων» για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων σε όλη την Κύπρο, ξεκίνησε το 2005, όταν ο Τομέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, προέβη σε μια προεπιλογή χώρων για την κατασκευή των Πράσινων Σημείων.

Τον Οκτώβριο του 2008 το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Διαχείρισης Στέρεων Απορριμμάτων) προκήρυξε σχετικό Διαγωνισμό (αρ. 4/2008) για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών / εγγράφων για την ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων σε όλη την Κύπρο και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών». Τον Ιούνιο του 2009 υπεγράφη η σχετική Σύμβαση με τον Ανάδοχο (Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. – I.A.CO Ltd), με ημερομηνία έναρξης 3/7/2009.

Στο πλαίσιο την εν λόγω Σύμβασης οι μελετητές έχουν εκπονήσει και παραδώσει (4/9/2009) στην Αναθέτουσα Αρχή το προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου, για την ετοιμασία του οποίου απαιτήθηκαν επιτόπου επισκέψεις και αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων θέσεων για την κατασκευή των Πράσινων Σημείων, καθώς και νέων θέσεων που κρίθηκαν πιθανοί για την κατασκευή Πράσινων Σημείων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ημερίδων (19 και 22/10/2009). Στο παρόν στάδιο του έργου πραγματοποιείται η εκπόνηση της «Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Νόμος 102(Ι)/2005)» για το Σχέδιο της «Ανάπτυξης Δικτύου Πράσινων Σημείων». Τα «Περιεχόμενα της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» παραδόθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή στις 7/10/2009. Τα πορίσματα της παρούσας Μελέτης, καθώς και οι παρατηρήσεις και υποδείξεις των Αρμόδιων Υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε το έργο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του λεπτομερούς σχεδιασμού και κατασκευής.

 

Στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

 

Γενικός στόχος του εξεταζόμενου Σχεδίου είναι η Ανάπτυξη ενός παγκύπριου Δικτύου σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων. Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην απόφαση για τη δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων.

Στην Πάφο τα πράσινα σημεία βρίσκονται στην Πέγεια, στη Χρυσοχού, στην Αγία Βαρβάρα και στην Κολώνη.

Τα πράσινα σημεία αναμένεται ότι θα λύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα της χώρας που είναι η παρουσία πληθώρας χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στους οποίους καταλήγουν κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και ογκώδη αντικείμενα τα οποία δεν συλλέγονται με τους κλασικούς τρόπους αποκομιδής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Όπως άλλωστε καταγράφεται και στην αρχική περιβαλλοντική μελέτη για τη διαμόρφωση του δικτύου πράσινων σημείων στην Κύπρο, η λειτουργία τους θα συμβάλει στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μειώνοντας την ευκολία να πετάμε χρήσιμα αντικείμενα και υλικά. Ταυτόχρονα η πολιτική αυτή θα αναπτύξει νέα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς τα οποία να ευνοούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τη μείωση των αποβλήτων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών).