Σπουδαίο μεσαιωνικό οικοδόμημα και στολίδι του χωριού αποτελεί η εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας ή Χρυσελεούσας, όπως κοσμητικά ονομάζεται.

Θρησκευτικοί Χώροι