Κοντά στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου και δίπλα από το κοινοτικό στάδιο του χωριού βρίσκεται το δημοτικό σχολείο Χλώρακας, δείγμα υψηλής αρχιτεκτονικής τέχνης…

Αρχαιολογικοί Χώροι